Wersja do drukuZmiana taryf

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, iż od dnia 25 października 2009r. będą obowiązywały nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w wysokości:

1. zbiorowe zaopatrzenie w wodę:

- cena 1 m3 wody: 1,63 zł + podatek VAT 7% = 1,74 zł

- stawka opłaty abonamentowej, miesięcznie: 2,00 zł + podatek VAT 7% = 2,14 zł

2.  zbiorowe odprowadzenie ścieków:

- cena 1 m3 ścieków: 4,60 zł + podatek VAT 7% = 4,92 zł

3. przyłączenie do urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych, wynikających z kosztów przeprowadzenia prób technicznych: 125,00 zł + podatek VAT 22% = 152,50 zł/odbiór.

Podstawa prawna: Uchwała nr XXXVI/257/09 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 17 września 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.


Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media