Wersja do drukuKonkurs na hejnał Gminy Juchnowiec Kościelny

UWAGA KONKURS !!!


Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza konkurs na hejnał Gminy Juchnowiec Kościelny.

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do muzyków – kompozytorów, instrumentalistów, uczniów szkół muzycznych oraz studentów wyższych uczelni muzycznych, którym bliska jest tradycja, kultura i piękno Gminy Juchnowiec Kościelny.
Termin składania prac konkursowych upływa z dniem
9 października 2009r.

Prace należy przesyłać na adres: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny lub składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny, Dziennik Podawczy – sekretariat. Prace, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 6 listopada 2009r.

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA

Więcej informacji udziela Referat ds. Promocji i Rozwoju Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny – tel. 085 713 28 94, 085 713 28 80, e-mail:promocja@juchnowiec.gmina.pl

REGULAMIN KONKURSU NA HEJNAŁ GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
UWAGA!!! ZMIANY W REGULAMINIE

OŚWIADCZENIE 1
OŚWIADCZENIE 2

Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media