Wersja do drukuMiędzynarodowy Obóz Młodzieżowy 1 - 9 sierpień 2009r.

Dnia 16 maja 2009 roku w Weidenbergu, Gmina Juchnowiec Kościelny podpisała umowę partnerską z niemiecką Gminą Weidenberg. Poprzez podpisanie porozumienia obie gminy zadeklarowały chęć współpracy w dziedzinie samorządu, gospodarki socjalnej, ekonomii, ochrony środowiska, szkolnictwa i kształcenia, turystyki, a także kultury i sportu.
W ramach w/w porozumienia zorganizowany został obóz młodzieżowy dla uczniów z partnerskiej Gminy Weidenberg, Gminy Juchnowiec Kościelny oraz partnerskich dla Gminy Weidenberg, francuskiej Gminy Plouhinec oraz czeskiej Gminy Smržovka. Obóz odbył się w dniach 1 - 9 sierpień 2009 roku. W ramach przygotowanych zajęć młodzież polska miała szansę zapoznania się z kulturą, tradycją, obyczajami niemieckimi, francuskimi oraz czeskimi, natomiast młodzież z krajów partnerskich miała wyjątkową okazję zapoznać się z walorami Gminy Juchnowiec Kościelny, poznać region województwa podlaskiego, a także przyjrzeć się obyczajom i tradycji polskiej. Uczestnicy obozu wzięli udział w szeregu zajęć sportowych na świeżym powietrzu, poznali szlaki turystyczne przebiegające przez województwo podlaskie, wzięli udział w zajęciach animacyjnych, integracyjnych i językowych. Podczas swojego pobytu starali się jak najlepiej poznać zwyczaje i kulturę swoich kolegów oraz zdobyć umiejętność porozumiewania się w kilku językach obcych. W programie obozu zaplanowanych zostało wiele atrakcji m.in. zwiedzanie Białegostoku, Tykocina, Kurowa, Pentowa, rejs statkiem w Augustowie, zwiedzanie Białowieży, atrakcje Aquaparku w Druskiennikach oraz zwiedzanie Silvarium w Puszczy Knyszyńskiej.
Życzeniem organizatora jest to, aby po tym pierwszym doświadczeniu międzykulturowym, młodzi ludzie z Polski, Francji, Niemiec i Czech włączyli się aktywnie w życie zarówno swoich społeczności i całej Unii Europejskiej.
Organizatorem obozu była Gmina Juchnowiec Kościelny przy wsparciu finansowym Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) - Programu Europe for Citizens Programme – Town Twinning Citizens’ Meetings oraz organizacji Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Wsparcia w postaci przekazania środków finansowych oraz wszelkiego rodzaju artykułów spożywczych udzielili również prywatni przedsiębiorcy z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny oraz miasta Białegostoku.
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Urząd Miejski w Białymstoku, Urząd Gminy w Białowieży oraz Starostwo Powiatowe w Białymstoku, przekazały materiały promocyjne dotyczące Województwa Podlaskiego, Miasta Białegostoku, Gminy Białowieża oraz Powiatu Białostockiego.SPONSORZY:

1. „B.K. TRAS Sp.j. – Hryniewicze 66,
2. HSD S.J. , ul. Przemysłowa 1, 16-005 Księżyno,
3. Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym
4. „Lech” Zakład Produkcji Garmażeryjnej Lech Zwolan, ul. Leśna 4, Kleosin
5. „Jamdex S.J. Sklep Kukułka”, ul. Zambrowska 20 A, Kleosin
6. „Sokół” Przetwórstwo Owoców i Warzyw, Solniczki, ul. Białostocka 1
7. Hotel "Żubrówka", ul. Olgi Gabiec 6, 17 - 230 Białowieża
8. Urząd Gminy Białowieża, 17-230 Białowieża, ul.Sportowa 1
9. SPEC-POŻ, 15-545 Białystok, ul Ciołkowskiego 88 D

10. Makro Cash And Carry Polska SA, ul. Jana Pawła II 92, 15-704 Białystok 


     


Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media